Ing. Janka Horváthová,
súdnoznalecké posudky
a oceňovanie nehnuteľností
v Bratislavskom kraji

Špecializácia

Odhad hodnoty nehnuteľností
a znalecké posudky na:

  • byty
  • rodinné domy
  • obytné domy
  • rekreačné zariadenia
  • rekreačné a záhradkárske chaty
  • garáže a nebytové priestory
  • pozemky
  • haly a výrobné prevádzky
  • príslušenstvo budov

Súdna znalkyňa
v odbore oceňovanie nehnutelností

Ing. Janka Horváthová

Zameriavam sa hlavne na vyhotovenie znaleckých posudkov a odhadu hodnoty nehnuteľnosti pre fyzické a právnické osoby, orgány štátnej správy, banky a iné organizácie.

Zapísaná v zozname súdnych znalcov
pod evidenčným číslom: 914373
Odbor: 370000 - Stavebníctvo
Odvetvie: 370901 - Odhad hodnoty nehnuteľností

Účel

Prevod vlastníctva kúpnou zmluvou, prevod vlastníctva darovacou zmluvou, vysporiadanie dedičstva, vysporiadanie spolupodielového vlastníctva, pre banky a peňažné inštitúcie pri ručení nehnuteľnosťou za poskytnutý úver, pri určení hodnoty nehnuteľnosti ako vklad do imania firmy, pri určení hodnoty nehnutelnosti na hypotekárne účely, pri konkurzoch, určenie ceny nehnuteľností pre súkromné účely.

Úvod | Kontakt | Mapa stránok
© 2011  Ing. Janka Horváthová, Bratislava
webdizajn: hypertext.sk